Özgeçmiş

Mesruh (1).JPGProf. Mesruh Savaş, 1978 yılında Kırcaali’de doğdu. Babasından aldığı derslerle küçük yaşta piyano eğitimine başladı. Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdikten sonra eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Teori – Kompozisyon bölümünde devam etti. Burada lisans ve yüksek lisans süresince Işın Metin, Bujor Hoinic, Alfred Michourin, Elena Puşkova, Naile Mehtiyeva gibi besteci, şef ve müzikologlarla çalıştı. Bestecilik çalışmalarına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde devam ederek 2007 yılında Sanatta Yeterlik diploması aldı. Burada başta danışmanı Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Prof. Dr. Özkan Manav ve Doç. Mehmet Nemutlu gibi bestecilerle kompozisyon ve 20. yy. repertuvarından seçmelerle analiz çalıştı. 2006–2012 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başta Form, Analiz, Müzik Tarihi, Armoni ve Caz teorisi alanlarında dersler verdi. 2012 yılında doçentlik ünvanı ile onurlandırılan besteci, akademik çalışmalarına Haliç Üniversitesi konservatuvarında devam etmekte ve kompozisyon çalışmalarının yanı sıra ses tasarımı, elektronik ve elektro akustik müzik alanlarında da çalışmaktadır.

English

Advertisements